Perheterapia

Perheterapeuttina tarjoan ammattitaitoista terapiaa ja työkaluja perhetilanteiden ratkaisuun, tunnesuhteisiin ja vuorovaikutukseen.

Perheterapian keskeisiä teemoja ovat kommunikaatiovaikeudet, elämän muutostilanteet (esim. sairastuminen, suru, luopuminen), vanhemmuus, kasvatustilanteet ja ulkopuolelta tulevat haasteet. Jokainen perheenjäsen elää sekä yksilönä että perheyhteydessä. Eri-ikäisyys, kehitysvaiheet ja toimintamallit luovat haasteita arkeen. Nuorille koulumaailman kysymykset ja vertaisuus luovat omia paineita. Usein vanhemmilla on vaikeaa ylläpitää keskustelukulttuuria, jos nuori loittonee, eriytyy tai pakenee omaan maailmaansa.

Meillä on hyvin erilaisia perheitä, ja jokaisella niistä on omat haasteensa. Perheterapian avulla pysähdytään kuulemaan eri osapuolia ja pohditaan erilaisuutta ja yksilöllisyyttä. Terapia mahdollistaa keskinäistä ymmärtämystä ja vahvistetaan yhteenkuuluvuutta. Usein perheterapiassa tuetaan vanhempien kasvatustehtävää tai nuoren itsenäistymistä. Arkisen ymmärryksen ja huolenpidon löytäminen sekä tunnesuhteiden parantaminen lisäävät perheen hyvää ja turvallista ilmapiiriä. Perheterapian avulla tuetaan perhettä selviytymään perheenä.