Pariterapia

Onko parisuhteesi ajautunut tilanteeseen, jossa tarvitset ulkopuolista apua? Joskus suhteeseen tulee painetta, muutosta tai vieraantumista. Kun omat sanat ja keinot alkavat loppua, pariterapia mahdollistaa luottamuksellista tukea.

Joskus parisuhde on pikkuhiljaa ajautunut tilanteeseen, jossa toinen osapuoli on tyytymätön. Joskus molemmat etsivät suhteelle uutta sisäistä muutosta ja suuntaa. 

Erilaisissa muutostilanteissa kahdenkeskinen suhde voi häiriintyä. Ristiriidat synnyttävät etääntymistä, ymmärtämättömyyttä, erimielisyyttä tai väärinkäsityksiä. Joskus terapiaa hakeudutaan erotilanteessa, jolloin tukea haetaan itsen, toisen tai vanhemmuuden kannalta.

Tarjoamani pariterapia on yhteistyösuhde, jossa pysähdyn kuulemaan molempia osapuolia. Työssäni pyrin arkitilanteiden rakentavaan selvittelyyn ja siihen että molemmat osapuolet tulevat kuulluksi. Terapian avulla emme etsi syyllisiä vaan yhdessä tutkien löydämme käyttökelpoisia selviytymiskeinoja ja työkaluja. Pariterapian avulla etsimme parempaa, usein kadotettua hyvää. Erilaisten menetelmien kautta selvittelemme  ristiriitoja, parannamme kodin ilmapiiriä, syvempämme tunnesuhdetta tai löydämme molempia tyydyttäviä ratkaisuja. Parisuhde tarvitsee mahdollisuuden.

Ei niin suurta tai niin pientä asiaa, ettet voisi ottaa yhteyttä.