Nuorten NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen nuoren ammatillista kuntoutusta (KKRL 7a§). NUOTTI-valmennusta voi hakea Kelalta ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta.

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana.

NUOTTI-valmennus on nuorelle maksuton. Nuori voi saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Nuori voi itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205.

Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Lisäksi asiantuntija keskustelee nuoren kanssa mahdollisista palveluntuottajista.

Katso tarkempia tietoja Kelan sivuilta!