Kriisityö

Tarjoan keskusteluapua odottamattomissa ja äkillisissä muutostilanteissa. Kriisityön avulla lievennetään muutoksen tuomia henkisiä paineita ja vahvistetaan omaa sopeutumiskykyä ja selviytymistä.

Ihminen joutuu joskus kokemaan äkkiarvaamatonta ja henkisen sietokyvyn ylittävää. Elämässä tapahtuu jotakin, jota on vaikea hyväksyä. Omat selviytymiskeinot tuntuvat riittämättömiltä ilman ulkopuolista tukea. Nämä odottamattomat muutostilanteet vaikuttavat elämänhallintaan, toimintakykyyn ja tunne-elämään. Kriisitilanteessa ihminen käy läpi ikävää kokemusta uudelleen ja uudelleen.

Kriisityö mahdollistaa erilaisia harjoitteita, joiden avulla kipeitä elämäntilanteita voi käsitellä ja selviytyä eteenpäin. 

Haluan olla läsnä, jakamassa ja toimia vaikeatajuisten tilanteiden kuuntelijana.

Aikaa varatessa on hyvä kertoa nopeasta avuntarpeesta.