Karttalinkki    

Tietoa

PARITERAPIA

Pariterapia on inhimillisten suhteiden herkkää hoitoa. Sen avulla jäsennetään tapahtumia, luodaan uusia merkityksiä ja avataan oleellisia näköaloja. Jokainen parisuhde on ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Aina suhde ei kaikilta osin onnistu: se ei suojaakaan vaan haavoittaa meitä. Kaikkeen ei kuitenkaan voi eikä tarvitse sopeutua! Joskus parisuhde juuttuu, muuttuu hankalaksi jopa ristiriitojen pyörittämäksi. Elämä parisuhteessa alkaa viedä voimavaroja ja uuvuttaa. Suhteeseen tulee pelkoa tulevaisuudesta. Joskus oma sieto- ja jaksamiskyky joutuvat koetuksille ja ikävien asioiden kanssa jäädään liian yksin. Pariterapiaistunnon kesto on useimmiten 1½ tuntia ja sen tarkoitus on parantaa parisuhdetta ja siihen liittyviä ongelmia.

PERHETERAPIA

Joskus itsestä riippumattomat, sisäiset ongelmat tai ulkopuoliset rajoitteet voivat estää inhimillisen perhe-elämän sujumista toivotulla tavalla. Perheterapeuttinen työskentely antaa perheelle uusia näkökulmia ja mahdollistaa perheenjäsenten välisen kommunikoinnin (joka kotioloissa saattaa olla kadonnut). Samalla terapia voi luoda perheenjäsenille tilan kuulla toisten tarpeita, tunteita ja ajatuksia. Oma tai toisen kasvuhistoria voi sisältää erilaisia kokemuksia ja kehitysvaiheita, jotka koetaan yksilöllisesti. Jokaisella perheenjäsenellä on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Perheterapiassa tunteiden, ajatusten ja kokemusten jakamisen kautta kukin perheenjäsen voi kasvaa omassa minuudessaan. Perheterapiaistunnon kesto on yleensä 1½ tuntia ja sen avulla saadaan apua yksittäisen ongelman tai kriisin ratkaisemiseen.

Läheisyysulottuvuuskartta